MBU

Master i Børne- og ungdomskultur

En uddannelse på kandidatniveau, som kvalificerer mig akademisk til at arbejde med området

Profil


Jeg har vinklet min uddannelse i retning af æstetiske læreprocesser, som er forenklet er betegnelsen for de erfaringer mennesket gør sig i mødet med kunst og kultur. Jeg har valgt at specialisere mig særligt i børnekultur, som i mange aspekter er omdrejningspunktet i mit kreative virke

Mine opgaver

"Svendborg Børnekulturhus"


Denne opgave beskriver processen fra hoved til handling omkring initiativet Svendborg Børnekulturhus

"Børnekulturen i Svendborg"


Jeg vil undersøge, hvordan børn bliver skrevet ind i kulturpolitikkerne i Svendborg kommune fra man første gang formulerer en sådan i 1993 og til i dag

"Børnekultur"


Denne opgave undersøger to centrale aktører i børnekulturen, nemlig formidlerne institutionaliseret ved børnekulturhuse og deres målgruppe børnene og deres forældre

"Afbrydelse af børns leg"


Jeg vil undersøge børns måde at håndtere legeafbrydelse for at finde ud af, hvilke konsekvenser forskellige typer af afbrydelse har for legen

Nyheder

  • Jeg skriver pt. §4 opgave i feltarbejde, som hedder "afbrydelse af leg"
  • Næste opgave er selve masterafhandlingen, som jeg regner med at skrive færdig i foråret 2017

Copyright @ All Rights Reserved